• WhatsApp / Wechat: +8613609677029
 • jason@judipak.com
 • Zásady ochrany osobních údajů

  Účel

  Tyto Zásady ochrany soukromí je určen pro všeobecný přehled o našich politik, pokud jde o nakládání s vašimi osobními údaji. Váš „osobní údaje“ jsou jakékoli informace nebo stanovisko o vás, že je schopen identifikovat vás.

  Rozsah

  Tato politika má za cíl pokrýt většinu osobních údajů zpracována nás, ale není vyčerpávající. Máte-li jakékoli dotazy týkající se naší správě vašich osobních údajů, můžete se doporučuje, aby nás kontaktovat pro další informace.

  Odpovědnost

   

  Naši zaměstnanci

  Zákon 1. Privacy

  Tyto Zásady ochrany soukromí je určen pro všeobecný přehled o našich politik, pokud jde o nakládání s vašimi osobními údaji. Váš „osobní údaje“ jsou jakékoli informace nebo stanovisko o vás, že je schopen identifikovat vás.

  Ostatní politiky může přepsat tyto zásady za určitých okolností. Například, když jsme se shromažďovat osobní údaje od vás můžeme doporučit konkrétní účel, pro shromažďování těchto osobních údajů, přičemž v takovém případě budeme zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s tímto uvedenému účelu.

  2. Výjimky

  Žádné obecné výjimky podle zákona vztahuje na nás, nebo na některou z našich jednání či praktiky.

  3. Jak shromažďujeme, Hold, použít a zveřejnit osobní údaje

  3.1 Collection

  Budeme shromažďovat vaše osobní údaje přímo od vás, kdykoli je to možné, a omezí osobní údaje, které shromažďujeme na to, co je nezbytné pro naše funkce nebo činnosti. Při shromažďování osobních údajů (nebo jakmile je to možné poté), budeme usilovat o to, aby vás upozornil na účely, pro které jsou tyto informace shromažďovány námi, organizací, na něž bychom se obvykle zveřejňovat vaše informace, a případné důsledky pro vás pokud se vám nepodaří, aby poskytla veškeré informace, které si vyžádá nás.

  3.2 Skladování

  Ukládáme vaše osobní údaje bezpečně a mít zásady a postupy, jejichž cílem je zajistit, aby vaše osobní údaje není ztracená nebo zneužití, a to neoprávněný přístup k nebo změny či zpřístupnění nedojde vaše osobní údaje.

  Bezpečnostní opatření Využíváme patří ochrana heslem pro elektronické dokumenty, bezpečné odpadkové koše pro fyzické zabezpečení dokumentů a pravidelného sledování a zlepšování našich postupů a systémů, aby byla zajištěna účinnost naší bezpečnostní politiky.

  Budeme usilovat o to, aby zničil své osobní údaje, jakmile již není potřeba u nás (a to je povoleno zákonem).

  3.3 Používání a zpřístupňování

  Budeme používat pouze obecně nebo zveřejňovat vaše osobní údaje za účelem, pro který jsme ho shromažďují, a pro související účely uvažujeme bude v rámci svých oprávněných očekávání. V opačném případě budeme usilovat o váš souhlas před použitím nebo zveřejněním vaše osobní údaje k jinému účelu, ledaže bychom se to vyžaduje nebo povoluje zákon, aby tak učinily bez snahy o vaše svolení.

  Další informace o našem používání a zveřejňování osobních údajů je uveden níže.

  4. Přístup k osobním údajům

  Můžete nás kontaktovat a požádat o přístup k osobním informacím o vás, které pořádáme. Můžeme odmítnout, aby vám umožnil přístup k osobní údaje, pokud se mají ze zákona povinnost nebo právo tak učinit. My vám může požadovat zaplacení poplatku, aby se přístup k vašim osobním informacím, které u nás. Poradíme výši poplatku (pokud existuje), jakmile jsme posuzovány svou žádost o přístup. Každá žádost o přístup k osobním údajům bude bez poplatku. Máte-li podat žádost o přístup, může vám poskytnout přístup k osobním údajům v některém z mnoha způsoby (včetně, například, které vám dodají kopii vašich osobních údajů, nebo poskytuje tak možnost prohlížet své osobní informace).

  Máte-li prokázat, že veškeré osobní údaje o vás máme, není přesné, úplné a up-to-date, budeme odpovídajícím způsobem změnit naše záznamy. Dejte nám prosím vědět, zda vaše osobní údaje změnit tak, abychom mohli udržet naše záznamy up-to-date.

  5. Druhy osobních údajů držíme

  Osobní informace o vás držíme mohou obsahovat vaše jméno, adresu, kontaktní telefonní číslo (y) a / nebo e-mailovou adresu (adresy). Můžeme také zastávat jinou osobní údaje, které jste nám poskytli. Nechceme pořádat žádné citlivé informace o Vás, pokud nám je neposkytnete. Pořádáme tuto informaci, takže můžeme, kromě jiných činností, které mohou uplatňovat za určitých okolností: vytvořit a udržovat odpovědný obchodní vztah s vámi; poskytování produktů a služeb pro vás nebo provést záměr jakékoliv smlouvy uzavřené mezi vámi a námi; porozumět vašim potřebám a preferencím a / nebo určit vaši způsobilost pro výrobky, služby, věrnostní programy, slevy a / nebo propagační; doporučit konkrétní výrobky a služby nabízené námi nebo našimi strategickými obchodními partnery, aby vyhovoval vašim potřebám; rozvíjet a vylepšovat trhu nebo poskytovat naše produkty a služby; spravovat a rozvíjet naše podnikání a operací; plnění právních a regulačních požadavků; a / nebo práce s vládními i nevládními odděleních pomoci s výzkumem a plnění legislativních funkcí.

  6. Zveřejnění osobních údajů jiným organizacím

  Můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje: určitých dodavatelů či subdodavatelů, které poskytují naše správní nebo propagační služby pro nás (například zpracování pošty podniky, tiskárny nebo pro výzkum trhu společnosti). Snažíme se vstupovat do smluvních dohod s těmito organizacemi s cílem zajistit, aby informace, které odhalily se používá pouze k těm účelům, pro které jsme poskytly.

  7. Online Privacy

  Tato část naší ochrany osobních údajů stanoví způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, pokud jde o on-line služby, které jsou vám u nás. „Online služby“ zahrnuje všechny námi poskytovaných služeb přes internet (včetně e-mailů a webových stránek).

  7.1. Automatické Protokoly serveru

  Naše webové stránky server automaticky shromažďuje různé informace Použijete-li naše webové stránky, včetně: vašeho IP ( „Internet Protocol“), adresa (která v obecné rovině, je jedinečný identifikátor přiřazen k počítači, je-li připojen k Internetu ); operační systém a internetový prohlížeč software, který používáte; a data, která stáhnete (například webové stránky nebo jiných souborů), a v době, kdy si jej stáhnout.

  I když v některých případech je možné, aby vás identifikovat z těchto informací, nebudeme pokoušet, aby tak učinily, a používat pouze tyto informace pro statistickou analýzu, správu systému a podobné podobným účelům. Tyto informace nejsou sděleny žádné jiné osobě.

  7.2. sušenky

  Naše webové stránky typicky používají cookies. Cookie je kousek informací uložených v počítači řady individualâ € ™ s, a slouží k přizpůsobení informací webu s cílem zlepšit uživatelský komfort a uživatelské skladby navigaci. Byste měli být znepokojeni cookie, můžete nastavit prohlížeč tak, aby odmítnout cookie (i když to může mít nepříznivý vliv na funkčnost služby jsme schopni zajistit pro vás), nebo aby vás upozornil na skutečnost, že sušenky jsou využívány.

  7.3. E-mailových zpráv a formulářů

  Můžeme shromažďovat osobní údaje od vás (jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailovou adresu a jakékoli jiné osobní informace, které dobrovolně), pokud jste nám poslat e-mail, nebo pokud si předložit informace k nám pomocí zprávy nebo kontaktní formulář. Budeme používat tyto osobní údaje, aby vás kontaktovat a odpoví na vaši zprávu, zaslat vám informace, které jste požadovali, a další související účely považujeme jsou v rámci svých oprávněných očekávání. Nebudeme používat ani sdělovat žádné takové informace pro jiné účely bez vašeho souhlasu.

  7.4. Ukládání a přenos osobních informací online

  Pokud poskytnete jakékoliv osobní údaje k nám prostřednictvím našich internetových služeb (včetně e-mailu) nebo pokud tyto informace poskytovat vám takovými prostředky, nelze zaručit soukromí, bezpečnost a integritu těchto informací při jejich přenosu, pokud jsme naznačili vám předem že konkrétní transakce nebo přenos informací bude chráněna (například šifrováním).

  Dostaneme-li vaše osobní údaje, budeme mít přiměřené kroky k uložení je taková, že k neoprávněnému přístupu, úpravy, zveřejnění, zneužití a ztráty jsou zakázány.

  7.5. Ostatní Online Services

  Pokud se některý z našich on-line služeb (včetně všech e-mailových zpráv, které posílají na vás) obsahují odkazy na další on-line služby, které nejsou udržovány dle nás (ostatní služby), nebo v případě jiných služeb odkazují na naše on-line služby, nejsme zodpovědní za ochranu soukromí praktiky organizace, které provozují tyto další služby, a tím, že tyto odkazy nepodporujeme nebo schvalovat další služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze ve vztahu k naší on-line služeb.

  9. Změny

  Vyhrazujeme si právo na změnu tyto Zásady ochrany soukromí kdykoliv. Můžete získat kopii aktuální verzi Ochrana osobních údajů, kontaktujte nás.

  10. Stížnosti

  Pokud si myslíte, že došlo k porušení vašeho soukromí, doporučujeme vám, kontaktujte nás diskutovat o své obavy.

  11. Další informace

  Můžete nás kontaktovat, pokud budete potřebovat další informace o způsobech můžeme řídit své osobní údaje. Kontaktní údaje lze nalézt na našich webových stránkách.  WhatsApp Online chat!