• whatsapp / Wechat: +8613609677029
 • jason@judipak.com
 • Dasar privasi

  tujuan

  Dasar Privasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran umum dasar kami berkenaan dengan pengendalian maklumat peribadi anda. "Maklumat peribadi" anda adalah apa-apa maklumat atau pendapat mengenai anda yang mampu mengenal pasti anda.

  skop

  Dasar ini adalah bertujuan untuk menampung maklumat yang paling peribadi yang dikendalikan oleh kami, tetapi tidak lengkap. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai pengurusan kami maklumat peribadi anda, anda digalakkan untuk menghubungi kami untuk maklumat lanjut.

  tanggungjawab

   

  Pekerja kami

  Akta 1. Privasi

  Dasar Privasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran umum dasar kami berkenaan dengan pengendalian maklumat peribadi anda. "Maklumat peribadi" anda adalah apa-apa maklumat atau pendapat mengenai anda yang mampu mengenal pasti anda.

  dasar-dasar lain boleh menindih Dasar Privasi ini dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, apabila kami mengumpul maklumat peribadi daripada anda, kami boleh menasihati tujuan tertentu untuk mengumpul maklumat peribadi, di mana kami akan mengendalikan maklumat peribadi anda selaras dengan itu Tujuan yang dinyatakan.

  2. Pengecualian

  Tiada pengecualian am di bawah Akta terpakai kepada kita, atau dengan mana-mana perbuatan atau amalan kita.

  3. Bagaimana Kami Mengumpul, Tunggu, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi

  3.1 Collection

  Kami akan mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda apabila mungkin, dan akan mengehadkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan untuk apa yang diperlukan untuk fungsi atau aktiviti kami. Apabila mengumpul maklumat peribadi (atau dengan seberapa segera yang semunasabahnya dapat dilaksanakan selepas itu), kami akan berusaha untuk membuat anda sedar tentang maksud yang baginya maklumat yang sedang dikumpulkan oleh kami, organisasi yang kita biasanya akan mendedahkan maklumat anda, dan apa-apa kesan untuk anda jika anda gagal untuk memberikan apa-apa maklumat yang diminta oleh kami.

  3.2 Penyimpanan

  Kami menyimpan maklumat peribadi anda dengan selamat, dan mempunyai dasar dan prosedur bertujuan untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda tidak kena pada tempatnya atau disalahgunakan, dan akses yang tidak dibenarkan, atau pengubahsuaian atau pendedahan, maklumat peribadi anda tidak berlaku.

  langkah-langkah keselamatan yang kami gunakan termasuk perlindungan kata laluan untuk dokumen elektronik, tong sampah selamat untuk keselamatan fizikal dokumen dan pemantauan berkala dan peningkatan amalan dan sistem kami untuk memastikan keberkesanan dasar keselamatan kami.

  Kami akan berusaha untuk memusnahkan maklumat peribadi anda sebaik sahaja ia tidak lagi diperlukan oleh kami (dan ini dibenarkan oleh undang-undang).

  3.3 Penggunaan dan Pendedahan

  Kita umumnya hanya akan menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang mana kita mengumpul, dan untuk tujuan berkaitan kami mengambil kira akan berada dalam jangkaan munasabah anda. Jika tidak, kami akan mendapatkan persetujuan anda sebelum menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan lain, melainkan jika kami dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang untuk berbuat demikian tanpa meminta kebenaran anda.

  Maklumat lanjut mengenai penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi kita adalah seperti berikut.

  4. Akses kepada Maklumat Peribadi

  Anda boleh menghubungi kami untuk meminta akses kepada maklumat peribadi mengenai anda yang kami pegang. Kami boleh menolak untuk membolehkan anda mengakses maklumat peribadi anda jika kami dikehendaki atau berhak untuk berbuat demikian secara sah. Kami mungkin memerlukan anda untuk membayar yuran untuk mengakses maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami. Kami akan memberi nasihat jumlah bayaran yang perlu dibayar (jika ada) sebaik sahaja kami telah menilai permohonan anda untuk akses. Sebarang permintaan untuk akses kepada maklumat peribadi tidak akan dikenakan bayaran. Jika anda membuat permintaan untuk akses, kami boleh menyediakan anda dengan akses kepada maklumat peribadi anda di mana-mana daripada beberapa cara (termasuk, sebagai contoh, membekalkan anda dengan salinan maklumat peribadi anda, atau menyediakan anda dengan peluang untuk melihat anda maklumat peribadi).

  Jika anda membuktikan bahawa apa-apa maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda adalah tidak tepat, lengkap dan up-to-date, kami akan meminda rekod kami dengan sewajarnya. Sila maklumkan kepada kami jika butir-butir peribadi anda berubah supaya kita boleh menyimpan rekod-rekod up-to-date.

  5. Jenis-jenis Maklumat Peribadi Kami Pegang

  Maklumat peribadi mengenai anda yang kami simpan mungkin termasuk nama dan alamat anda, nombor telefon (s) dan / atau alamat e-mel (es). Kami juga boleh memegang apa-apa maklumat peribadi lain yang anda berikan kepada kami. Kami tidak menyimpan sebarang maklumat sensitif tentang anda melainkan anda memberikan kepada kami. Kami menyimpan maklumat ini supaya kita boleh, antara aktiviti lain yang boleh dikenakan dalam keadaan tertentu: mewujudkan dan mengekalkan hubungan perniagaan yang bertanggungjawab dengan anda; menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda atau menjalankan niat apa-apa kontrak yang dibuat di antara anda dan kami; memahami keperluan dan pilihan anda dan / atau menentukan kelayakan anda untuk produk, perkhidmatan, program kesetiaan, rebat dan / atau promosi; mengesyorkan produk dan perkhidmatan tertentu yang ditawarkan oleh kami atau rakan niaga strategik kami, untuk memenuhi keperluan anda; membangunkan, meningkatkan, pasaran atau menyediakan produk dan perkhidmatan kami; mengurus dan membangunkan perniagaan dan operasi kami; memenuhi keperluan undang-undang dan peraturan; dan / atau kerja dengan jabatan-jabatan Kerajaan dan bukan Kerajaan untuk membantu dengan penyelidikan dan penunaian fungsi perundangan.

  6. Pendedahan Maklumat Peribadi kepada Organizations lain

  Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda untuk: kontraktor atau subkontraktor daripada kita yang menyediakan perkhidmatan pentadbiran atau promosi kepada kami (contohnya, perniagaan pemprosesan mel, pencetak, atau syarikat penyelidikan pasaran) tertentu. Kami berusaha untuk masuk ke dalam perjanjian kontrak dengan organisasi-organisasi ini untuk memastikan bahawa maklumat yang kami mendedahkan hanya digunakan untuk tujuan yang terhad yang mana kami telah memberikan ia.

  7. Privasi Dalam Talian

  Ini sebahagian daripada Dasar Privasi kami menggariskan cara bagaimana kami mengendalikan maklumat peribadi berkenaan dengan perkhidmatan dalam talian yang disediakan kepada anda oleh kami. "Perkhidmatan dalam talian" termasuklah mana-mana perkhidmatan yang disediakan oleh kami melalui internet (termasuk e-mel dan laman web).

  7.1. Log Server automatik

  server laman web kami secara automatik mengumpul pelbagai barangan maklumat apabila anda menggunakan laman web kami, termasuk: IP anda ( "Protokol Internet") Alamat (yang, secara umum, adalah pengecam unik yang diberikan kepada komputer anda apabila ia disambungkan ke Internet ); sistem pengendalian dan pelayar Internet perisian anda menggunakan; dan data yang anda muat turun (seperti laman web atau fail lain), dan masa yang anda muat turun.

  Walaupun, dalam keadaan tertentu, ia mungkin boleh jadi untuk mengenal pasti anda dari maklumat ini, kita tidak cuba untuk berbuat demikian, dan hanya menggunakan maklumat ini untuk tujuan analisis statistik, pentadbiran sistem, dan tujuan berkaitan sama. maklumat ini tidak didedahkan kepada mana-mana pihak lain.

  7.2. cookies

  laman web kami biasanya menggunakan cookies. Kuki adalah sekeping maklumat yang disimpan pada komputer yang individualâ € ™ s dan digunakan untuk menyesuaikan maklumat laman web untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan pandu arah trek pengguna. Sekiranya anda mengambil berat tentang cookies, anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menolak cookies (walaupun ini buruk boleh memberi kesan kepada fungsi perkhidmatan yang kami dapat memberikan kepada anda) atau memberi isyarat kepada anda kepada fakta bahawa cookies yang digunakan.

  7.3. E-mel dan Mesej Borang

  Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi daripada anda (seperti alamat nama, alamat, nombor telefon dan e-mel anda, dan apa-apa maklumat peribadi lain anda secara sukarela) jika anda menghantar e-mel atau jika anda menyerahkan maklumat kepada kami menggunakan mesej atau maklum balas bentuk. Kami akan menggunakan maklumat peribadi ini untuk menghubungi anda untuk membalas mesej anda, untuk menghantar maklumat yang anda meminta, dan untuk tujuan lain yang berkaitan kami mengambil kira yang berada dalam jangkaan munasabah anda. Kami tidak akan menggunakan atau mendedahkan apa-apa maklumat tersebut untuk apa-apa maksud lain tanpa persetujuan anda.

  7.4. Penyimpanan dan penghantaran Maklumat Peribadi Online

  Jika anda memberikan sebarang maklumat peribadi kepada kami melalui perkhidmatan dalam talian kami (termasuk e-mel) atau jika kita memberikan maklumat tersebut kepada anda dengan cara tersebut, privasi, keselamatan dan integriti maklumat ini tidak boleh dijamin semasa penghantaran kecuali kita telah menyatakan kepada anda terlebih dahulu bahawa transaksi tertentu atau penghantaran maklumat akan dilindungi (contohnya, dengan penyulitan).

  Jika kami menerima maklumat peribadi anda, kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk menyimpannya supaya capaian yang tidak dibenarkan, pengubahsuaian, pendedahan, penyalahgunaan dan kehilangan dihalang.

  7.5. Lain-lain Perkhidmatan Online

  Jika mana-mana perkhidmatan dalam talian kami (termasuk sebarang mesej e-mel yang kami hantar kepada anda) mengandungi pautan kepada perkhidmatan dalam talian lain yang tidak dimiliki dan diselenggara oleh kami (perkhidmatan lain), atau jika perkhidmatan lain mengandungi pautan ke perkhidmatan dalam talian kami, kami tidak bertanggungjawab untuk privasi amalan organisasi yang beroperasi perkhidmatan-perkhidmatan lain, dan dengan menyediakan pautan-pautan tersebut kita tidak menyokong atau meluluskan perkhidmatan lain. Dasar Privasi ini hanya terpakai berkenaan dengan perkhidmatan dalam talian kami.

  9. Perubahan

  Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Anda boleh mendapatkan salinan versi semasa Dasar Privasi dengan menghubungi kami.

  10. Aduan

  Jika anda percaya bahawa pelanggaran privasi anda telah berlaku, kami menggalakkan anda untuk menghubungi kami untuk membincangkan kebimbangan anda.

  11. Maklumat Lanjut

  Anda boleh menghubungi kami jika anda memerlukan maklumat lanjut mengenai cara-cara kita menguruskan maklumat peribadi anda. Maklumat hubungan boleh didapati di laman web kami.  WhatsApp Online Chat!