ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Dong Guan Judi Industrial Co,.Ltd

អាសយដ្ឋាន

No33, Zhuyuan Road.Liao Xia Village

Houjie Town.Dongguan City.China

អ៊ីម៉ែល

ទូរស័ព្ទ

ទូរស័ព្ទ: +86 13609677029

WhatsApp / Wechat: +8613609677029

ម៉ោង

ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ: 24 ម៉ោងលើបណ្តាញ

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិក?